søndag 23. oktober 2016

HAUST 2016

Hausten er her, ein litt annleis haust. Sommaren var slik ein forventar at ei klassisk vestlands-haust skal vere (endelaust regnver), medan hausten til no har vore full av klare, fine dagar. 

Det er fint å ha ein arbeidsdag som ikkje lenger er gjennomregulert av firkanta ruter, minutt og friminutt. Men det finnes alltids andre typar tidspress ein kan kava seg opp over,  feks. dette me kallar "deadlines" på godt, dårleg norsk (tidsfrist høyres berre ikkje skummelt nok ut).  Eg har jobba med illustrasjonsoppdrag for to ulike bøker den siste tida. Det var to veldig ulike bøker og ulik arbeidsmengd, men likevel litt nevrotisk tilstand når deadline for begge oppdraga hamna på omtrent samme dag. Som vanleg vart ingenting perfekt, men eg kryssar fingrane for at det vart godt nok likevel.

tida flyg når deadline nærmar seg. Ting går aldri h e i l t etter planen


Back to basic med enkel strekteikning

Det skumle første møtet med ei av bøkene eg har medverka til, ei lokal ordbok.